parche

Outrora a1.0

-Localizado e arranxado problema que facía aumenta-lo consumo de memoria ata que petaba o xogo.

-Co novo deseño o reloxo de area non quedaba ben. Elimineino e agora para cambiar a velocidade simplemente hai que clikar na data.

parche – melloras gráficas

Outrora a1.0

-Modificado aspecto visual do xogo: tódolos paneis re-deseñados. Cambiei os paneis prototipo por outros con cores e máis dacordo ó xogo. Xa decidirei máis adiante se a interfaz e o hud van cambiando coa época ou se o xogador pode elexir entre varias skins.

-Engadidas funcións o menú: gardar e cargar partidas (3 ocos)

-Engadido acceso ó menu dende a tecla escape (Esc)

-Engadido acceso ó blogue dende o menú inicio.

parche – menu

Outrora a1.0

Consumo actual FPS:60 RAM:300mb

-Modificadas opcións dos menús, 1 clik en lugar de dous para darlle máis axilidade.

-Engadido un modo máis de velocidade total=4

-Modificada a icona menú velocidade por un reloxo de area.

parche

Outrora a1.0

-Engadido aceso a Pontedeume dende o panel Galiza.

-Engadidas funcións de extratexia e armas de asedio no panel de batallas.

parche

Outrora a1.0

PANEL DE BATALLAS:

-Modificado dano de artillería

-Modificado dano dos alabardeiros

-Modificado dano de infantería lixeira

-Engadidas extratexias: escadras romanas, cántigas celtas, guerra moderna

parche – batallas

Outrora a1.0

Completado sistema de batallas. Básicamente é un sistema de rondas onde cada tipo de tropa causa un % de dano o resto de tropas. Este % varía segundo as bonificacións do terreo e as estratexias, etc.

Non é un sistema aleatorio, nin un sistema de sumar e restar. Son moitísimas variables para darlle realismo ás batallas. Levoume moitas horas pero estou contento co resultado inicial.

Irei axustando os parámetros porque paseime abondo co dano dalgunhas unidades.