Feiras!

Outrora a1.0

-Funcionando os mercados das 16 cidades ó 100%

-Cada mercado ten un día de feira, no que os recursos repóñense.

prezos do mercado

Outrora a1.0

Engadida diferenza de prezos segundo a cantidade disponíbel nos mercados, agora os prezos dos recursos varían.

parcheando

Outrora a1.0

-Aserradoiro: niveis 1,2,3 funcionando.
-Canteira: niveis 1,2,3 funcionando.
-Forxa: niveis 1,2,3 funcionando.

 Produzóm nivel 1 --->  2 unidades mensuais
(mellorar a nivel 2 por 10 madeira e 20 de pedra)
Produzóm nivel 2 ---> 4 unidades mensuais
(mellorar a nivel 3 por 20 madeira e 40 de pedra)
Produzóm nivel 3 ---> 8 unidades mensuais

parcheando

Outrora a1.0

-Arranxado bug que facía duplicarse a producción se cambiaba-lo panel moi axiña cando algun edificio producía recursos .

-Mercados de Monforte, Ourense e Allariz funcionando.

-Recursos: engadidos armaduras, madeira e pedra. Total=8

-Retiradas indefinidamente do mapa as cidades de Ferrol e Noia por aspectos visuais.