Outrora v0.2

Novos recursos: total 25
Produción e consumo de alimentos.
Novos edificios: Granxa, horta, abellariza, baiuca…
Nova unidade: Besteiro
Panel diplomacia: interactúa cos diferentes reinos.
Efectos clima
3 modos de dificultade
Nova interface

New resources: total 25
Food production system.
New buildings: Farm, crops, bee-farm, tabern…
New unit: Crossbow soldier
Diplomacy panel: interact with other kingdoms.
Climate efects.
3 difficulty modes
New hud

Actualizacións

Outrora

Novas iconas de estandartes dos exércitos do mapa.
Novas iconas de cidades e vilas do mapa.
-Panel diplomacia: 85%
-Menú construción: 60%
Engadido botón de lendas de iconas (Maius./Shift) na cidade.

Actualizacións

Outrora

-Idioma Inglés: 10%
-Panel opcións: 90%
-Panel diplomacia: 75%
(Novo) Panel recursos: 10%
Novo deseño da Interface (hud)
Novos deseños dos escudos dos reinos.
-Engadida música de fondo na cidade principal.
-Modificado punteiro do rato.

Novidades

Outrora

-Barra de revolta: agora cada cidade ou vila ten unha barra de estado da revolta. Cando chega o 100% comeza a revolta nesa cidade. Isto dáche algúns irmandiños e fai que as defensas do inimigo diminúan. A barra medra coas malas accións dos tiranos e tamén coas túas boas accións.

-Efectos visuais/clima: primeiras probas de choiva e neve.

-Arranxo de bug en Allariz que non deixaba entrar á cidade.

-Estou traballando no deseño dun estaleiro para construción de barcos e tamén nun porto.

Modificacións

Outrora

-Engadidas mensaxes de vitoria/derrota.


-Modificados custos de recrutamento, agora en lugar de ouro, recrutar tropas custa recursos, os cales son diferentes para cada tipo de tropa.


-Engadidos 2 logros máis.

Verkami rematado

Dou por rematado o crowfunding, sen conseguir o obxectivo.

Verkami non vos cobrará nada.

Grazas de verdade a tod@s os mecenas, non agardaba un resultado tan bo.

Para calquera dúbida deixa un comentario, non será público, responderei o máis axiña que poda.

Novas implantacións

Outrora

-Rematado o panel tecnoloxías. 9 en total. As tecnoloxías mércanse con puntos de revolta (PR). É moi posíbel que engada maior número de tecnoloxías máis adiante.

-Cántigas Celtas: as tropas fan un 5% máis de dano. 25PR
-Escuadras Romanas: as tropas obteñen un 5% máis de defensa. 50PR
-Guerra Moderna: as armas de lume fan un 5% máis de dano. 100PR
-Produción I: o serradoiro produce un 50% máis de madeira. 25PR
-Produción II: a canteira produce un 50% máis de pedra. 50PR
-Produción III: a canteira produce un 50% máis de ferro. 100PR
-Edificios I: desbloquea o taller de armas. 25PR
-Edificios II: desbloquea o taller de armaduras. 50PR
-Edificios III: desbloquea o taller de armas de lume. 100PR

-Rematado o panel Cárcere. Os prisioneiros que atopes agardarán aquí ata que lles axustices. Hai 12 tipos de xustizas dispoñíbeis, e cada unha suma un número de PR diferente. Non contarei moito máis, prefiro que o descubrades no xogo.


-Novos edificios en desenvolvemento: Concello, Hospital, Escola, Cadras.


-Traballando xa na versión en Inglés.