Características

-7 capitais e 9 cidades para conquistar.

-Mellora edificios: serradoiro, canteira, forxa, praza, mercado.

-8 tipos de recursos: Madeira, pedra, ferro, aceiro, pólvora, cabalos, armaduras e armas.

-Sistema de batallas: Cada tipo tropa ten unhas características máis axeitadas na contra de outras.

-Panel de tropas: recrutamento.

-8 tipos de tropas: Artillería, cabalería lixeira, cabalería pesada, infantería lixeira, infantería pesada, lanceiros e tiradores.

-Tecnoloxías (9 por investigar)

-Cárcere (encerra ós prisioneiros e axustiza ós tiranos)